Рекомендуем

Accounting software QuickBooks takes care of your business financial needs.

ПоискСчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

579. Scher J.M. The depressions and structure: an existential approach to their unterstanding and treatment // Amer. J. Psychother. 1971. N 25. P. 369.

580. Schneider W. Lexikon alchemistisch-pharmazeutischer Symbole. Meinbeim: Verlag Chemie, 1962. S. 76-77.

581. Schilling-Siengalewicz S. Psychoza maniakalno-depresyjna po urazie głowy // Prasa Lek. 1938. N6. S. 514.

582. Schmid W. Philosophisches und medizinisches der Consolatio der Boetius. München, 1956.

583. Schon M. Die Lithiumprophylaxe bei manisch-depressiven Psychosen // Nervenarzt. 1971. N 1. S. 1.

584. Schou M., Baastrup P.C., Grof P., Weis P., Angst J. Pharmacological and clinical problems of lithium prophylaxis // Brit. J. Psychiat. 1970. V. 116, N 335. P. 615.

585. Schramm R.W., Schrammowa H. Aminy biogenne w zespołach depresyjnych // Psychiat. Pol. 1967. N 6. S. 727.

586. Schramm R.W., Schrammowa H. 17-hydroksykortykosteroidy i równowaga wodno-elektrolitowa w zespołach depresyjnych // Psychiat. Pol. 1968. N 1. S. 87.

587. Schrammowa H. Wpływ dużych dawek witaminy A na wydalanie VMA. Referat zjazdowy.

588. Schrammowa H. Zmiany psychiczne w przebiegu niektórych chorób związanych z zaburzeniami przemiany wodno-elektrolitowej. Poznań: AM, 1964 (rozprawa habilitacyjna).

589. Schrammowa H., Nowak S. Aktywność ceruloplazminy w surowicy krwi chorych na depresję o różnej etiologii // Psychiat. Pol. 1971. N 3. S. 251.

590. Schrammowa H., Schramm R.W. Biochemiczna regulacja nastroju i stanów afektywnych // Psychiat. Pol. 1967. N 6. S. 723.

591. Schrammowa H., Schramm R.W. Kwas gamma-aminomasłowy metabolizm i rola w układzie nerwowym // Psychiat. Pol. 1967. N 2. S. 217.

592. Schrammowa H., Szubertowa M. Zagadnienia wzajemnej zależności zaburzeń psychicznych i alergicznych // NNiPP. 1961. N 4. S. 513.

593. Schumacher J. Antike Medizin. Berlin: Walter de Gruyter, 1963. S. 243—250.

594. Schwabe J. Archetyp und Tierkreis. Basel: Bruno Schwabe Verlag, 1951. S. 189.

595. Selbach H. Die endogene Depresion als Regulationskrankheit // Das depressive Syndrom.

596. Seligman K. The mirror of magic. New York, 1948.

597. Sęk H., Kapelska A. Psychoterapia grupowa w depiesjach endogennych. Referat zjazdowy.

598. Sęp-Kowalik B. Znaczenie pochodnych dibenzocykloheptadionowych w leczeniu zespołów depresyjnych // NNiPP. 1966. N 8. S. 963.

599. Sęp-Kowalikowa B. Przypadek depresji endogennej powikłanej w czasie leczenia zespołów majaczeniowo-zamroczeniowych // Psychiat. Pol. 1969. N 6. S. 721.

600. Shobe F.O. Long-term prognosis in manic-depressive illness // Arch, of Gen. Psychiat. 1971. N 24. P. 334.

601. Schull W.K. Critique of studies of lithium salts in the treatment of mania // Amer. J. Psychiat. 1970. N 127. P. 218.

602. Sibielak J. Psychiatryczna opieka domowa // Psychiat. Pol. 1970. N 8. S. 683.

603. Siegel R.E. Galen's System of Physiology and Medicine. Basel; New York: S. Kaiger, 1968. P. 209-210.

604. Sigerist H.E. On the history of medicine. New York: M.D. Publications Inc., 1960. P. 16.

605. Sigerist H.P. History of medicine. Wyd. 2. Oxford: Oxford University Press, 1965. V. 1. P. 12-13.

606. Sikorski W. Zagadnienie psychiatryczno-organizacyjne problemu toksykoma-nii na terenie województwa gdańskiego. Referat zjazdowy.

607. Simoda К. Über den prämorbiden Charakter des manisch-depressiven Irreseins // Psychiat. Neurol. Japon. 1942. N45. S. 101.

608. Siwczyński J. Zagadnienie profilaktyki samobójstw w nauczaniu średnich kadr medycznych. Referat zjazdowy.

609. Smietannikow P.G. Wysszaja nerwnaja dejatełnost' pri depressiwnych sin-dromach. Leningrad: Medicina, 1967.

610. Smoczyński S. Zespół kataleptyczny w przypadku guza szyszynki // NNiPP. 1962. N3. S. 437.

611. Sobkowiak J., Franczak W. Wpływ centroiènoksyny na częstość moczenia nocnego u dzieci // NNiPP. 1966. N 2. S. 157.

612. Sokotowsja W. Doświadczenia własne z leczenia niamidem zespołów depresyjnych. Referat zjazdowy.

613. Soldan W., Heppe H., Bauer M. Geschichte der Hexenprozesse. Wyd. 3. München, 1911. T. 1, 2.

614. Spett K., Dzikowski H., Aleksandrowicz J.W. Leczenie tofranilem stanów depresyjnych II NNiPP. 1964. N 6. S. 943.

615. Spett К., Dzikowski H., Leśniak R., Szymusik A. Samouszkodzeine chorych psychicznie // NNiPP. 1962. N 6. S. 885-892.

616. Spiegelberg U. Depressive Syndrome aus der Sicht psychosomatischer Klinik und Forschung // Das depressive Syndrom.

617. Spitz R.A. Die Entstehung der ersten Objektbeziehungen. Wyd. 2. Stuttgart: Klett, 1960.

618. Stenstedt A. A study in manic-depressive psychosis // Acta Psychiat. Scandin. 1952. Suppl. 79.

619. Stenstedt A. Drei genetische Untersuchungen von psychischen Depressionen // Das depressive Syndrom. S. 29—36.

620. Stenstedt A. Genetics of neuriotic depression // Acta Psychiat. Scandin. 1966. N 42. P. 392.

621. Stenstedt A. Involutional melancholia. An etiologie clinical and social study of endogenous depression in later life with special reference to genetic factors // Acta Psychiat. Scandin. 1959. Suppl. 127.

622. Sternalski M. Zaburzenia psychiczne a samobójstwa dokonane // Psychiat. Pol. 1969. N4. S. 419.

623. Sternberg E.J. Kliniczne właściwości zespołow depresyjnych, wieku starczego // Pamiętnik XXIX. S. 87-93.

624. Stone C.A. Zum Wirkungsmechanismus trizyklischer Antidepressiva // Das depressive Syndrom.

625. Strzyżewski W., Drogowski M. Flupentiksol (Fluanxol) w leczeniu zespołu apatycznego pochodzenia schizofrenicznego // Psychiat. Pol. 1971. N 2. S. 207.

626. Strzyżewski W., Bartoszewicz S., Kapelski Z., Tizeciakowa O. Zależność miedzy dynamiką endogennych zespołów depresyjnych a czynnością układu wegetatywnego i pozapiramidowego w przebiegu leczenia lewopromazyną. Referat zjazdowy.

627. Strzyżewski W., Kapelski Z., Bartoszewicz S., Trzeciakowa O. Zmiany w czynnościach wegetatywnych w przebiegu leczenia dwubenzepiną (noveril) endogennych zespołow depresyjnych. Referat zjazdowy.

628. Strzyżewski W., Żakowska-Dąbrowska T. Tietiksen (Navane) w leczeniu zespołów apatycznych pochodzenia schizofrenicznego // Psychiat. Pol. 1971. N2. S. 189.

629. Sulgostowski J., Wolska H. Leczenie stanów depresyjnych na oddziale terapii dziennej // Pamiętnik XXIX. S. 419-422.

630. Sujecka-Szymkiewciz H. Objawy zespołu pozapiramidowego podczas stosowania podtrzymujących dawek środków neuroleptycznych // Psychiat. Pol. 1967. N 1. S. 79.

631. Sulestrowska H., Wróblewska-Smoczyńska J. Z kazuistyki «nieumotywowa-nych» samobójstw u dzieci // NNiPP. 1966. N 6. S. 729.

632. Sullivan H.S. Conceptions of modem psychiatry. New York: Norton, 1953.

633. Summers M. The history of Witchcraft and demonology. Wyd. 2. New York: University Books, 1956.

634. SusuJowska M. Rola psychologa w klinice psychiatrycznej li NNiPP. 1965. N4. S. 617.

635. Sych M., Winid В., Gątarskt L., Treter A. Stosowanie wstrząsów elektrycznych, w uśpieniu i w kontrolowanym zwiotczeniu mięśnłowym // NNiPP. 1960. N 1. S. 129.

636. Szafranek J. Niezwykła próba samobójcza chorej z depresją endogenną // Psychiat. Pol. 1969. N 6. S. 717.

<<   [1] ... [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]  >>