Рекомендуем

Alive Film Productions is a full-Service Production company based in Cyprus.

Клининг в Самаре и высокий уровень сервиса - наши основные задачи . 3 Дополнительные опции от клининговой компании. Экспресс- клининг На уборку помещения площадью до 60 кв.м. метров выезжает 1 сотрудник, 100-120 кв.м. – 2 сотрудника. Но если Вам нужно больше людей – сообщите, и назначим дополнительный персонал.

СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

637. Szelenberg W. Muzykoterapia w oddziale psychiatrycznym // Psychiat. Pol. 1971. N5. S. 69.

638. Szelenberg W. Terapia zajęciowa na psychiatrycznym oddziale dziennym // Psychiat. Pol. 1970. N 6. S. 667.

639. Sztejerwald W. Stany depresyjne a gruźlica płuc // Pamiętnik XXIX. S. 39—394.

640. Szienberg E.J. Somremiennyje woprosy kliniki i leczenija depressiwnych sostojanij // Kliniczeskaja Medicina. 1969. T. 47, N 9. S. 20.

641. Szumowski W. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Wyd. 2. Warszawa: PZWL, 1971.

642. Szydlik H. Objawy depersonalizacyjne w stanach przygnębienia nerwicowego // Pamiętnik XXIX. S. 261-266.

643. Szydlik H., Wąsik A. Zespoły psychopatologiczne w przebiegu pourazowego uszkodzenia przedniej części płatów czołowych // NNiPP. 1961. N 5. S. 669.

644. Szymańska Z., Żelazowska S., Piekarska A. Zaburzenia przystosowania u dzieci i młodzieży w świetle katamnezy // Psychiat. Pol. 1971. N 3. S. 309.

645. Scigaia F. Leczenie depresji miażdżycowej heparyną // Psychiat. Pol. 1969. N 1. S. 49.

646. Ścigała FObolewicz K. Toksykomanie młodzieżowe jako przyczyna hospitalizacji psychiatrycznej na materiale ostatnich dziesięciu lat Szpitala w Kocborowie.

647. Świerczek S. Podział kliniczhy depresji. Zestawienie przypadków depresji Kliniki Psychiatrycznej w Lublińcu za lata 1960—1964 // Pamiętnik XXIX. S. 383-389.

648. Świerczek S. Psychozy inwolucyjne. Warszawa: Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy, 1947.

649. Wierczek S. Psychozy inwolucyjne // Pamiętnik XXVI. S. 29—36.

650. Świerczek S. Psychozy inwolucyjne. Zabrze: AM, 1960 (rozprawa habilitacyjna).

651. Świerczek S. Über die Involutionspsychosen auf Grund eigener Untersuchungen // Psychiat. Neurol. 1960. N 12. S. 169.

652. Świerczek S., Kaiser-SwierczJcowa S. Odczyn opadania krwi w psychozach // Nowiny Psychiatryczne. 1933. N 3/4. S. 200.

653. Taszow A. Współczesne problemy melancholii // Pamiętnik XXIX. S. 97.

654. Tarnowska-Dziduszko E., Zieliński J.J. Zastosowani waskulatu w chorobach naczyniowych mózgu // NNiPP. 1964. N 1. S. 51.

655. Tatarkiewicz W. O szczęściu. Wyd. 5. Rozdz. Szczęście a nieszczęście. Warszawa: PWN, 1962.

656. Teja J.S., Narang R.L., Aggarwal А.К. Depression across cultures // Brit. J. Psychiat. 1971. V. 119. P. 253.

657. Teilenbach H. Zur Freilegung des melancholischen Typus in Rahmen einer kinetischen Typologie // Das depressive Syndrom.

658. Temkin O. The falling sickness. Baltimore: J. Hopkins Press, 1945. P. 140.

659. Temkow I., Krstinkow A., DackaJow Z. Kliniczni izsledwanija wrohu leczebnija efekt na melitrecen (trausabum) pri depresite // Newrol. Psichiat. Newrochir. (Sofia). 1969. T. 8, N 6. S. 456.

660. Tezioglu A. Mittelalterliche Krankenhäuser unter Berücksichtigung der Frage nach den ältesten psychiatrischen Anstalten. Berlin: Fakult. Architekt. Techn. Univ., 1968.

661. The meaning of death / Red. H. Feifei. New York; Toronto; London: Mc Graw-Hill Book Comp., Inc., 1959.

662. Thille Z. Rodzaje i formy oporu przed tworzeniem się społeczności leczniczej w tradycyjnej instytucji psychiatrycznej // Psychiat. Pol. 1969. N 3. S. 369.

663. Thille Z. Zamachy samobójcze dzieci i młodzieży// Psychiat. Pol. 1971. N 6. S. 715.

664. Thomson L.G. On the genesis of affective illness. A pair of discordant twins // Brit. J. Psychiat. 1970. V. 116, N 532. P. 323.

665. Tracewski С. Psychonerwice z elementami depresyjnymi i ich leczenie. Referat zjazdowy.

666. Trąbka J. Neurofizjologia kliniczna. Cz. I: Ogólna i Cz. II: Analizatory — narządy zmysłowe. Kraków: Wyd. AM, 1971, (skrypt.).

667. Treter A. Uwagi na temat dobrowolności i przymusu w psychiatrii // Psychiat. Pol. 1969. N4. S. 479.

668. Truszczyńska Z., Mielczarek J. Analiza stanów ostrej depresji reaktywnej jako przyczyn działań przestępczych // Pamiętnik XXIX. S. 301—304.

669. Urbanek B. Wpływ doustnego podawania chloropromazyny i niamidu na skład flory bakteryjnej jelit z człowieka // NNiPP. 1966. N 2. S. 147.

670. Uszerenko L.S. Wlijanije psichotropnych weszczestw na ekskreciju katecho-łaminow u bolnych maniakalno-depressiwnym psichozom // Wracz. Dieło. 1970. N 6. S. 97.

671. Vagbharés astengahrdayssamhits. Ein altindisches Lehrbuch der Heilkunde. Leiden: Tłum. E.J. Brill, 1951.

672. Veillard-Cybulska N. Współpraca psychiatry z sędzią dła nieletnich // NNiPP. 1963. N5. S. 701.

673. Vencovsky E. Leczenie stanów depresyjnych nortryptyliną // NNiPP. 1966. N4. S.413.

674. Vencovsky E. Pfispëvek к metodologii farmakoterapie depresi // Ceskoslov. Psychiat. 1970 V. 66, N 2. S. 84.

675. Vencovsky E. Współczesne zagadnienia farmakoterapii psychiatrycznej // NNiPP. N 6. S. 721.

676. Villa H.L. Die medikamentöse Behandlung der psychischen Störungen im höheren Alter. // Die Psychiatrie des Alters. Basel; New York: S. Karger, 1970.

677. Wacławik P. Przypadek postaci naprzemiennej cyklofrenii leczony przez cztery lata węglanem litu // Psychiat. Pol. 1971. N 3. S. 345.

678. Walcher W. Die larvierte Depression. Wien: Hellinek, 1969.

679. Walzyńska A. Interpersonal relations among neurotic and psychotic patients // Acta Medica Polona. 1968. N 3. P. 281.

680. Walczyńska A. Próba analizy zagadnienia współżycia pacjentów w klinice psychiatrycznej // NNiPP. 1964. N l. S. 139.

681. Weiden J. de Wpływ grup krwi na efekt leczniczy chloropromazyny // NNiPP. 1966. N 8. S. 943.

682. Waldmann H. Zur Psychopathologie der Tagesschwankung beim depressiven Syndrom // Arch. Psychiat., Nervenkr. 1970. Bd 213, N 2. S. 177.

683. Walser H. Melancholia in medizinisch-geschichtlicher Sicht. Therapie Umschau. 1968. N 25. S. 17.

684. Wankmüller R.F. Zu Dürers Kupferstich «Melancholia I» // Conf. Psychiatrica. 1960. N 3. S. 158.

685. Wardaszko-Łyskowska H. Analiza roli socjoterapii we współczesnej psychiatrii. Warszawa: AM, 1966 (rozprawa habilitacyjna).

686. Wardaszko-Łyskowska H. Badania kliniczne nad mogadonem, środkiem regulującym zaburzenia snu // Psychiat. Pol. 1969. N 1. S. 53.

687. Wardaszko-Łyskowska H., Zardecka-Mieśćiwska M. Wyniki stosowania pyri-tinolu (encephabolu) w psychiatrii // Psychiat. Pol. 1970. N 2. S. 161.

688. Wardaszko-Łyskowska H. Zmiana obrazu psychopatologicznego schizofrenii i psychozy maniakalno-depresyjnej jako wynik farmakoterapii // NNiPP. 1965. N 6. S. 869.

689. Wardaszko H., Jus A. Próba ocen granic między depresją okresową a depresją reaktywną // Pamiętnik XXIX. S. 187—194.

690. Wąsik A. Depresje objawowe w przebiegu łeczenia gruźlicy płuc etionami-dem // Pamiętnik XXIX. S. 123-131.

691. Wąsik A. Niektóre formy reagowania niedorozwiniętych umysłowo na chloropromazynę // Psychiat. Pol. 1967. N 1. S. 91.

692. Wąsik A. Psychopatologiczne obrazy późnych objawów psychicznych wywołanych przewlekłym zażywaniem neuroleptyków // NNiPP. 1964. N 1. S. 133.

693. Wąsik A. Rzadkie powikłania neurologiczne w przebiegu leczenia neuroleptykami // NNiPP. 1964. N 6. S. 949.

<<   [1] ... [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]  >>