СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

357. Jus K, Jus A. Badania poligraficzne nad snem i marzeniem sennym // Psychiat. Pol. 1966. N6. S. 715.

358. Jus K, Jus A. Próba neurofizjologicznego podejścia do zagadnień nieświadomości. Analogie kliniczno-doświadczalne // NNiPP. 1963. N 6. S. 887.

359. Justyna M., Krzyżowski J. Leczenie wstrząsami elektrycznymi w narkozie i zwiotczeniu mięśniowym // NNiPP. 1966. N4. S. 461.

360. Kaczyński M. Zagadnienia zmian psychicznych po zespołach depresyjnych // Pamiętnik XXIX. S. 171—176.

361. Kaufmann W. Existentialism and death // The meaning of death / Red. H. Feifei. New York; Toronto; London: Mc Graw Hill Bok Comp., 1959. P. 39—63.

362. Kay D.W.K., Garside R.F., Beamish P., Roy J.R. Endogenous and neurotic syndroms of depression // Brit. J. Psychiat. 1969. V. 115, N 521. P. 377.

363. Kay D.W.К., Garside R.F., Roy J.R., Beamish P. «Endogenous» and «neurotic» syndromes of depression at 5- to 7-years follow-up of 104 cases // Brit. J. Psychiat. 1969. V. 115, N 521. P. 389.

364. Kaye В. M. Oral contraceptives and depression // JAMA. 1963. N186. P. 522.

365. Kelly D., Walter C.J.S. A clinical and physiological relationship between anxiety and depression // Brit. J. Psychiat. 1969. V. 115, N 521. P. 401.

366. Kennedy P.F., Phanjco A.L., Snekim W.O. Risk-taking in the lives of parasuicides (attempted suides) // Brit. J. Psychiat. 1971. V. 119. P. 281.

367. Kędzior J., Leszczyński L. Zaburzenia popędu płciowego w depresji endogennej // Pamiętnik XXIX. S. 223-226.

368. Kępiński A. Trudności naukowe psychiatry // NNiPP. 1962. N 5. S. 715.

369. Kępiński A. Uwagi krytyczne o psychoterapii // NNiPP. 1965. N 4. S. 585.

370. Kępiński A. Uwagi o społeczności terapeutycznej // Psychiat. Pol. 1970. N 2. S. 169.

371. Kępńnski A.y Rystka-Zajacowa J. O pielęgniarstwie psychiatrycznym, jego roli i zadaniach // Pielęgniarka i Położna. 1971. N 8. S. 16, 30.

372. Kępński A., Winid В. Odruch orientacyjny. Cz. II. Badania nad komponentą ruchową i skórno-galwaniczną odruchu orientacyjnego // Folia Med. Cracov. 1960. N 1. S. 125.

373. Kępiński A., Winid B., Gierdziewicz A. Uwagi o odruchu orientacyjnym // NNiPP. 1961. N3. S. 383.

374. Kielholz P. Allgemeine Aspekte der Depressionstorschung // Depressionen...

375. Kielholz P. Depressionsdiagnostik // Therapie Umschau. 1968. N 1. S. 11; KielhozP. Diagnose und Therapie der Depressionen für den Praktiker. München: J.F. Lehmanns Verlag, 1965.

376. Kielholz P. Klassifizierung der depressiven Verstimmungszustände // Das depressive Syndrom.

377. Kierkegaard S. Gesammelte Werke. Entweder — Oder. Cz. 2. Jena: F. Die-dericks, 1922.

378. Kiljan A., Rzadkowolska A. Kliniczne zastosowanie TPN 12 // Referat zjazdowy.

379. Kiljan A., Wilczak H., Kubacki L., Jus К. Badania poligraficzne nad snem i marzeniem sennym w stanach depresji // Pamiętnik XXIX. S. 101—105.

380. Klibansky R., Panofsky E., Saxl F. Saturn and melancholy. London: Nelson, 1964.

381. Kołakowska T. Indywidualna wrażliwość na leki psychotropowe // NNiPP. 1963. N4. S. 551.

382. Kołakowska T. Próba analizy czynników wpływających na jakość remisji w depresji cyklicznej // Pamiętnik XXIX. S. 199—203.

383. Kołakowska T., Ekiert H., Gohoi Z Kliniczna i elektroencefalograficza analiza niektórych zespołów depresyjnych // Psychiat. Pol. 1967. N 4. S. 423.

384. Kołakowska T., Welbel L. Próba ustalenia istotnych dla rokowania czynników w zespołach depresyjnych // NNiPP. 1966. N 4. S. 387.

385. Kołakowska T., Welbel L. Wartość diagnostycznych objawów psychopatolo-gicznych w zespołach depresyjnych // NNiPP. 1965. N 2. S. 245.

386. Korekjarto M., Lienert G.A. Depressionsskalen als Forschungsmittel in der Psychopathologie // Pharmakopsychiatrie (Stuttgart). 1970. Bd 3, N 1. S. 1.

387. Korta В., Spisla B. Uzależnienia lekowe młodzieży w materiale kliniki i M. Sz. P. we Wrocławiu. Referat zjazdowy.

388. Korzeniowski L. Reaktywne zaburzenia psychopatów i tzw. psychozy więzienne // Nowiny Psychiatryczne. 1936. Z. I—IV. S. 49—52: Depresje reaktywne.

389. Korzeniowski L. Zagadnienie odrębności nozologicznej psychoz inwolucyjnych // NNiPP. 1964. N4. S. 569.

390. Korzeniowski L. Zarys psychiatrii. Wyd. III. Warszawa: PZWL, 1969.

391. Korzeniowski L., Pużyński S. Nawracające zespoły depresyjne e przebiegu przedstarczych zaników mózgu // Pamiętnik XXIX. S. 177—180.

392. Korzeniowski L., Pużyński S., Szymborski B. Wpływ bimanolu — Polfa na stany depresyjne // Psychiat. Pol. 1967. N2. S. 205.

393. Korzenikow I. Analiza osobowości nieletnich przestępców przebywających w grupach półwolnościowych // NNiPP. 1966. N 12. S. 1407.

394. KostkowskiA. Farmakochirurgiczna terapia zespołu depresyjnego w przebiegu siedmioletniej obserwacji choroby Cushinga. Referat zjazdowy.

395. Kostrzewa T., Mijał K, Pańków T., Płiżek Z, Wilk Z. Epidemiologia samobójstw na terenie miasta Krakowa w roku 1966 // Psychiat. Pol. 1968. N 6. S. 653.

396. Kozaczewska-Kaczanowska W., Luczek M. Amiptryptylina w leczeniu stanów depresyjnych // NNiPP. 1963. N 5. S. 695.

397. Kraemer E. Les Maladies designées par le nom d'un saint. Helsingfors: Nordiska Antkvariska Bokhandeln, 1949.

398. Kraepelin E. Psychiatria. Leipzig: C. Grumbach, 1896.

399. Krabelin E. Vergleichende Psychiatrie // Zentralblatt für Nervenheilkunde und Psychiatrie. 1904. N 27. S. 433.

400. Kranz H. Das Thema des Wahns in Wandel der Zeit // Fortschr. Neurol. Psychiat. 1955. N 23. S. 58.

401. Kranz H. Depressiver Autismus // Das depressive Syndrom.

402. Krasowska J. O nowy rozdział w psychiatrii // NNiPP. 1963. N 5. S. 651.

403. Krasowska J. Zespół psychotyczny napięcia przedmiesiaczkowego u dziewcząt w wieku pokwitania // NNiPP. 1962. N 6. S. 893.

404. Krasowska J., Matias K, Dąbrowska M. Niedojrzałość psychiczna i jej zwiâzek z niektórymi odchyleniami charakteru u młodzieży // NNiPP. 1963. N 1. S. 75.

405. Kraus A. Der Typus melancholicus in östlicher und westlicher Forschung. Der japanische Beitrag M. Shimadas zur prämorbiden Persönlichkeit Manisch-Dep-ressiver // Nervenarzt. 1971. N 9. S. 481.

406. Krause К, HołystJ. Zaburzenia psychiczne po przywróceniu czynności serca // NNiPP. 1962. N 3. S. 401.

407. Krause К., HofystJ. Zespoły depresyjne i ich leczenie w przebiegu chorób naczyń mózgowych. Referat zjazdowy.

408. Krause K, Katzenellenbogen J. Depresja sytuacyjna w przebiegu procesu karnego // Pamiętnik XXIX. S. 267-276.

409. Krech D. Heredity, environment, brain and problem solving. Moskow: The XVIII Int. Congr. of Psychology, 1966.

410. Kretschmer E. Medizinische Psychologie. Wyd. 13, oprać. W. Kretschmer. Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1971; Psychologia lekarska. Warszawa: PZWL, 1958.

411. Kryczyński I. Farmakoterapia i psychoterapia tzw. climacterium vilire. Referat zjazdowy.

412. KrystofJ., KaizerJ. W sprawie utrwalonych zaburzeń pozapiramidowych wywołanych przewlekłym stosowaniem neuroleptyków // Psychiat. Pol. 1967. N 3. S. 289.

<<   [1] ... [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]  >>