Рекомендуем

Уменьшение молочных желез(редукционная маммопластика) . Обычно во время операции накладываются рассасывающиеся швы, которые удалять не нужно. Иногда их дополняют адаптирующими швами, которые удаляются на 2-5 сутки после операции. Оценить окончательный результат маммопластики вы сможете через полгода.

СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

413. Krzyżowski J. Krytyczna ocena metod służących do wykrywania neuroleptyków w moczu // NNiPP. 1966. N 2. S. 161.

414. Krzyżowski J. Próby samobójcze dokonywane środkami psychotropowymi // Psychiat. Pol. 1970. N 2. S. 181.

415. Krzyżowski J. Próby samobójcze dokonywane środkami psychotropowymi. (Analiza przypadków hospitalizowanych w klinice psychiatrycznej w Warszawie) // Psychiat. Pol. 1970. N 3. S. 275.

416. Krzyżowski J., Marcjan К, Skaryszewska J. Przewlekłe podawanie węglanu litu w psychozach afektywnych. Referat zjazdowy.

417. Krzyżowski J., Skaryszewska-Sawicka I., Marcjan К Profilaktyczne działanie soli litu w psychozach afektywnych // Psychiat. Pol. 1971. N 3. S. 283.

418. Kubacki A. Choroba wrzodowa a zaburzenia emocjonalne // Psychiat. Pol. 1968. N6. S. 612.

419. Kubacki A., Fortini К, Szelanberg W. Poneuroleptyczne reakcje depresyjne w psychozach paranoidalnych // Pamiętnik XXX Zjazdu. Naukowego Psychiatrów Polskich. Katowice, 1970. S. 155—158.

420. Kuczewska K, Depczyński L. Gospodarka lipidowa w depresji endogennej // Pamiętnik XXIX. S. 135—138.

421. Kudlien F. Der Beginn der medizinischen Denkens bei Griechen. Zürich; Stuttgart: Artemis, 1967.

422. Kuhn R. Kombinationsbehandlung depressiver Zustände // Depressionen.

423. Labhardt F. Depression und psychosomatische Krankheit // Depressionen.

424. Labhardt F., Pöldinger W. Antidepressiv wirkende Medikamenten // Depressionen.

425. Lades G.A. Hypochondracal syndrom. Amsterdam; London; New York: Elsevier Publ. Comp., 1966.

426. Langwiński R. Powikłania w następstwie błędów dietetycznych przy leczeniu inhibitorami МАО // Psychiat. Pol. 1967. N 3. S. 337.

427. Lasoalles R.G. Atypical facial pain and depression // Brit. J. Psychiat. 1966. N 112. P. 651.

428. Laskowska D. Obrzęk mózgu z wgłobieniem podnamiotowym jako przyczyna nagłego zgonu podczas leczenia mellerilem // Psychiat. Pol. 1970. N 5. S. 603.

429. Laskowska DKuczyńska R., Brezezińska I. W sprawie działania perazyny (taksilanu) // NNiPP. 1966. N 4. S. 433.

430. Laskowska D., Kuczyńska E., Ziwny S. Stany splątaniowe zamroczę niowo-majaczeniowe jako powikłania leczenia chloropromazyna // NNiPP. 1963. N 5. S. 667.

431. Laskowska D., Urbaniak К, Groblewska К. Poczucie choroby jako motyw samobójstwa w schizofrenii // Psychiat. Pol. 1967. N2. S. 155.

432. Lauter H. Phassenüberdauernder Persönlichkeitswandel und persistierende Symptome bei der endogenen Depression // Das depressive Syndrom.

433. Lauter H., Schön W. Über den Gestaltwandel der Melancholie // Arch. Psychiat. Nervenkr. 1967. N 209. S. 290.

434. Leonhard К. Aufteilung der Endogenen Psychosen. Berlin: Akademie Verlag, 1968.

435. Leonhard К. Diagnostyka różnicowa i leczenie depresji okresowych i nerwicowych // Pamiętnik XXIX. S. 85.

436. Leonhard К. Biopsychologie der endogenen Psychosen. Leipzig: S. Hirzel Verlag, 1970. S. 3-53.

437. Leszczyński L., Sikorski W., Zgirski L. Wczesna symptomatyka depresyjna w przebiegu schizofrenii // Pamiętnik XXIX. S. .213—217.

438. LeszyckiA. Współczesne badania nad przemianą materii w stanach maniakalnych i depresyjnych // Nowiny Psychiatryczne. 1933. N 3/4. S. 231.

439. Leśniak R. Poobozowe zmiany osobowości byłych więźniów obozu koncen-tiacyjnego Oświęcim-Brzezinka // Przeg. Lek. 1965. N 1. S. 13.

440. Lewis A. The state of psychiatry. Rozdz. VII: Melancholia — a historical review. London: Routlodge and Kagan, 1967. P. 71—110.

441. Licht E., Zienkiewicz J. Zaburzenia charakteru w przebiegu choroby reumatycznej u dzieci // NNiPP. 1966. N 6. S. 659.

442. Lichtenberg P. A definition and analysis of depression // Arch. Neurol. Psychiat. 1957. N 5. P. 519.

443. Lisowska J. Leczenie atypowych zespołow depresyjnych o charakterze dystymii // Psychiat. Pol. 1969. N 5. S. 543.

444. Lisowska J. Rola czynników somatycznych i psychicznych w atypowych zespołach depresyjnych o charakterze dystymii // Pamiętnik XXIX. S. 153—159.

445. Lisowska J., Czerwiński A., Strzyżewski W., Kapelski Z, Bartoszewicz S. Skuteczność dibenzepiny (novoril) w leczeniu endogennych zespołów depresyjnych. Referat zjazdowy.

446. Lisowska J., Sęk H. Przypadek wielokrotnych samouszkodzeń // Psychiat. Pol. 1965. N2. S. 341.

447. Loewenstein L., Czajkowska L. Zespoły psychoorganiczne w okresie inwolucji // Przeg. Lek. 1967. N 9. S. 676.

448. Loewenstein L., Gierdziewicz В. Przypadek zaburzeń psychicznych w przebiegu wędrującego zapalenia zakrzepowego żył kończyn dolnych i mózgu // NNiPP. 1963. N 2. S. 305. .

449. Lopez Ibor J.J. Depressive Äquivalente // Das depiessive Syndrom.

450. Lorén J.A., Eisert M. Quelques aspects épidémiologiques de la manie. (Etude sur 107 cas hospitalisés) Il Schweitz Arch. Neurol. Psychiat. 1969. V. 105, N 2. P. 353.

451. Lowy F.H., Cleghorn J.M., MacClure D.J. Sleep patterns in depression // J. Nerv. Ment. Dis. 1971. N 153. P. 10-26.

452. Lubońska A. Próby zastosowania muzyki jako środka terapii i readaptacji w szpitalu psychiatrycznym // Psychiat. Pol. 1967. N 5. S. 577.

453. Lundquisî G. Prognosis and curse in manic-depressive psychosis // Acta Psychiatrica Scandinavica. 1945. Supl. 35.

454. Łęczycka К. Ł., Trembla К., LesiakJ. Reakcje psychomotoryczne w stanach depresyjnych // Pamiętnik XXIX. S. 379-382.

455. Łukomskij J.I. Maniakalno-depressiwnyj psichoz. Moskwa: Medicina, 1968.

456. £uniewski W. Psychoza szałowo-posępnicza w kazuistyce sądowo-psychiat-rycznej. Referat wygłoszony na VII zjeździe psychiatrów polskich w Kocborowie, 4 czerwca 1927 r. // Nowiny Psychiatryczne. 1967. N 4. S. 232.

457. Łyskanowski M. Adolf Rothe i jego inicjatywa opeteki nad pacjentami opuszczającymi szpital psychiatryczny // NNiPP. 1964. N 2. S. 343.

458. Łyskanowski M. Kartki z dzijów psychiatrii. Z zagadnień farmakologicznego lecznictwa psychiatrycznego w Polsce w XIX stuleciu // NNiPP. 1963. N 1. S. 107.

459. Łyskanowski M. Leczenie chorych psychicznie w wieku XVIII w Polsce i za granicą // Psychiat. Pol. 1969. N 3. S. 357.

460. Łyskanowski M. Ludwik Perzyna i jego poglądy na etiologię oraz leczenie chorób psychicznych // Psychiat. Pol. 1964. N 2. S. 339.

461. Madejska N., Hika N., Pańków T. Wyniki leczenia stanów depresyjnych melitraceuem // Psychiat. Pol. 1967. N 1. S. 463.

462. Maimonides. Regimen Sanitatis oder die Diaetetik fur die Seele und den Körper. Basel; New York: S. Karger, 1966.

463. Majczak A., Grzywa A. Zagadnienia stosowania litu w depresyjach. Referat zjazdowy.

464. Malik K. Psychopatologia zespołów depresyjnych leczonych w okresie 1960—1963 w Szpitalu w Kocborowie // Psychiat. Pol. 1968. N6. S. 605.

465. Malraux A. Le musée imaginaire. Paris, 1952. N 2. S. 295, 311.

466. Maicużyńska I., Wierzbicka В. Ocena klinicznego i ambulatoryjnego stosowania valium // NNiPP. 1966. N 8. S. 957.

467. Macjan K. Wstepne dane o wynikach stosowania centrofenoksyny (lucidrilu) w psychiatrii // NNiPP. 1962. N 4. S. 583.

468. Marcjan К., Pietruszewska L. Próba zastosowania flufenazyny w leczeniu nerwic i psychoz // NNiPP. 1964. N 4. S. 677.

<<   [1] ... [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105]  >>