СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

189. Dąbrowska T., Strzyżewski W. Zmiany zapisu eeg w przebiegu leczenia noverlinem endogennych zespołów depresyjnych. Referat zjazdowy.

190. Dąbrowski S. Czynniki biologiczne i psychiczne w genezie stanów depresyjnych // Pamiętnik XXIX. S. 39-51.

191. Dąbrowski S. Psychozy afektywne o typie dystymicznym // Psychiat. Pol. 1969. N 5. S. 537.

192. Dąbrowski S. Różnicowanie osłupienia schizofrenicznego i depresyjnego ze zjawiskami osłupienia występującymi w psychozach inwolucyjnych oraz próba ich patofizjologicznej interpretacji // NNiPP. 1957. N 4 (dodatek). S. 653.

193. Dąbrowski S. Stany mieszane w okresie inwolucji // NNiPP. 1964. N 1. S. 105.

194. Dąbrowski S. W sprawie zespołu interno-astenicznego // NNiPP. 1960. N 1. S. 161.

195. Dąbrowski S. Zespół interno-asteniczny w zejściu tzw. psychoz inwolucyjnych i próba wyjaśnienia roli jego w procesach przystosowania // NNiPP. 1959. N 4.

196. Dąbrowski S. Zmiany przebiegu okresowych psychoz afektywnych podczas inwolucji. Warszawa: PZWL, 1969.

197. Dąbrowski S., Grądzki J. Obrazy pneumoencefalograficzne w przebiegu cyklotymii okresu inwolucji // NNiPP. 1964. N 1. S. 11.

198. Dąbrowski S., Obuchowski К. Kliniczno-eksperymentalna analiza struktury zespolow depresyjnych okresu inwołucji // NNiPP. 1964. N 2. S. 275.

199. Depczyński L., Kuczewska K, Tanaszkiewicz J.A. Nawrotność w depresji a metody leczenia. Referat zjazdowy.

200. Depczyński L., Kuczewska K., Tomaszkiewicz J. Zmiany aktywności lipolityc-znej w surowicy krwi w depresji endogennej w procesie leczenia // Pamiętnik XXIX. S. 139—145.

201. Depczyński L., Tomaszkiewicz J. Biochemiczne aspekty depresji endogennej. Pamiętnik XXIX. S. 167—170.

202. Depression. Proceedings of the Scandinavian Symposium on Depression / Red. S. Kristiansen. Acta Psychiatrica Scandinavica. 1961. Supl. 162.

203. Depression / Red. E. Davies. Cambridge Univ. Press, 1970.

204. Depressionen und ihre Behandlung. (Praca zbiorowa). Basel; New York: S. Karger, 1968.

205. Dick P., Tissot R. Critères du choix des antidépresseurs // Depressionen...

206. Diepgen P. Weltenschaulich bedingte Wandlungen in der Medizin. Berlin: Norven Verlag, 1935.

207. Die Werke des Galens. Stuttgart: Hippokrates-Verlag, 1939—1941. Bd 1—2.

208. Die Werke des Hippokrates. Stuttgart: Hippokrates-Verlag, 1933—1940. Bd 1—5.

209. Dimitrow Ch., Kirow K. Rola i miasto na psichoterapewta pri melancholii // Swr. Med. (Sofia). 1959. T. 20, N 11. S. 595.

210. Dobrzański T., Kaczonowski F. Badania nad zawartością insuliny we krwi chorych z depresją schizofreniczną // NNiPP. 1966. N 2. S. 139.

211. Dolmierski R. Psychozy okresu ciąży, porodu i połogu w świetle nowych spostrzeeń klinicznych // NNiPP. 1961. N 5. S. 677.

212. Dolmierski R., Falicki Z. Leczenie parkinsonoidu polekowego ponalidem (Uk 738) // NNiPP. 1963. N4. S. 542.

213. Dolmierski В., Mrózek J. Zaburzenia psychiczne w okresie starzenia się w świetle materiału Kliniki Chprób Psychicznych w Gdańsku. Pamiętnik XXVI. S. 36-39.

214. Dominik M., Jakubik A., Ryn Z. Zaburzenia psychiczne w związku z pobytem za granicą // Psychiat. Pol. 1968. N 5. S. 515.

215. Doświadczenia w rozwijaniu społeczności leczniczej w szpitalu w Drewnicy (Praca wspólna zespołu lekarzy i psychologów) // Psychiat. Pol. 1970. N 5. S. 566.

216. Bragon P. Muzyka jako czynnik psychoterapeutyczny w stanach depresji. Referat zjazdowy.

217. Dreikandt К. K. Schwarze Messe. München: Hansen Verlag, 1970. S. 1—21.

218. Drogowski M. Stany depresyjne okresu poporodowego. Pamiętnik XXIX. S. 395-398.

219. Drozdowska D., Sieniarski W., Zienkiewicz В., Jasiewicz F. Wpływ warunków społecznych na zaburzenia psychiczne okresu inwolucji // Pamiętnik XXVIII. Naukowego Zjazdu Psychiatrów Polskich w Lublinie, 13—15 września 1963. Warszawa: PZWL, 1965, S. 208-210.

220. Dziduszko Т. O systematyce i nozologii zaburzeń psychiczhych wieku podeszłego // NNiPP. 1962. N 4. S. 552-555.

221. Dzikowski H. Nowy środek w leczeniu psychiatrycznym esucos (U. С. B. 3412; Dihydrazine) // NNiPP. 1961. N4. S. 543.

222. Edison W.H. Depression: normal and abnormal // J. Ment. Sc. 1934. N 81. P. 370.

223. Ekiert H. Elektroencelofalograficzne nieprawidłowości w okolicy skroniowej w zaburzeniach psychicznych // Psychiat. Pol. 1968. N6. S. 663.

224. EliadeM. Images et symboles. Paris: Sheed Ward, 1952.

225. Ey H. La conscience. Paris: Press Univ. de France, 1963.

226. Falicki Z. Przypadek stanu padaczkowego po zatruciu largaktylem // NNiPP. 1960. N2. S. 281.

227. Falicki Z. Zespoły depresyjne w przebiegu procesów zanikowych kory przedczołowej // Pamiętnik XXIX. S. 205—207.

228. Falicki Z., Waiden J. de Trudności różnicowe w przypadku zaburzeń psychicznych na tle padaczki skroniowej // NNiPP. 1962. N 3. S. 441.

229. FawcettJ., Siemopoules V. Dextroamphetamine response as a possible predictor of improvement with tricyclic therapy in depression // Arch. Gen. Psychiat. 1971. N25. P. 247.

230. Fischer-Нотberber E. Hypochondrie. Melancholie bis Neurose. Krankheiten und Zustandsbilder. Bern: H. Huber, 1970.

231. Flashar H. Melancholic und Melancholiker in den medizinischen Theorien der Antike. Berlin: Walter de Gruyter, 1966.

232. Fhiegelman S., AuslaenderJ. The use of anafranil in the treatment of depression // Harefuah (Hiszpania). 1970. V. 78. N 5. P. 269.

233. Fonberg E. Nerwice. Przesądy a nauka. Seria «Omega». Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971.

234. Fonberg E. Neuropatofizjologia stanów depresyjnych. Referat żjazdowy.

235. Forrest A.D., Fraser R.H., Preist R.G. Environmental factors in depressive illness // Brit. J. Psychiat. 1965. N 111. P. 243.

236. Foucault M. Folie et déraison. Histoire de la folie à l'âge classique. Paris: Libraire Pion, 1961.

237. Foulds S.A., Caine T.M. The assessment of some symptoms and sings of depression in women // J. Ment. Sc. 1959. N438. P. 182.

238. Franczak W., Sobkowiak J., Gerżabek-Bajko A., IgnatowiczŁ. Leczenie moczenia nocnego u dzieci niektórymi tymoleptykami // Psychiat. Pol. 1967. N 4. S. 479.

239. Franczak W., U łatowska H., Sobkowiak J. Metoda Laskowa a leki psychotropowe w leczeniu moczenia nocnego u dzieci // Psychiat. Pol. 1967. N 1. S. 57.

240. Franki V.E. Psycholog w obozie koncentracyjnym // Apeł skazanych. Warszawa: Pax, 1962.

241. FrazerJ. G. Złota gałąź. Warszawa: PIW, 1962.

242. Frąckowiak T. Psychoterapia stanów depresyjnych. Referat zjazdowy.

243. Freud S. Die Traumdeutung. Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1952.

244. Freud S. Leonardo da Vinci. A study in psychosexuality. New York: Randon House, 1947.

245. FreudS. The interpretation of dreams. London: Standard Edition of Works, 1953. V. 4-5.

246. Fritz E. Von Heimweh. Zürich, 1949.

247. Frizek D., CoppenA., Marks V. Plasma magnesium and calcium in depression // Brit. J. Psychiat. 1969. V 115. N. 529. P. 1375.

248. Frostig J. Psychiatria. Lwów, 1933. T. 1-2. S. 249.

249. GaertnerH., LisiewiczJ., Krzeczkowska E. Wpływ wstrząsu elektrycznego na krzepliwość krwi u psychicznie chorych // NNiPP. 1966. N 12. S. 1347.

<<   [1] ... [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] ...  [105]  >>