СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

137. Brzezicki E. Psychopatologia życia codziennego. Kraków: PAN, 1970.

138. Brzezicki E. Psychoza maniakalno-depresyjna po urazie czaszki // Prasa Lekarska. 1938. N 7. S. 31.

139. Brzezicki E. Schizophrenia paradoxalis socialiter fausta. Folia Medica Gracoviensia, 1961. S. 267—288.

141. Brzezicki E. Środki psychotropowe we współczesnym lecznictwie psychiatrycznym // NNiPP. 1955. N 4. S. 565.

141. Brzezicki E. Typy lidzi w Polsce pod względem psychofizycznym i ich reakcje duchoew. I: Ludzkość w świetle typologii psycho-fizycznej. // Reakcje duchowe ludzi zamieszkujących obszary Polski // Problemy. 1946. N 9. S. 12; 1947. N 1. S. 13.

142. Brzezicki E. Uwagi nad biologia i filogenia uczuciowości // NNiPP. 1959. N 6. S. 793.

143. Brzezicki E. Über Schizophrenien, die zu einem sozialen Auf stieg fuhren. I. Mitteilung: Positive Wandlung der ganzen Persönlichkeit. // Mitteilung: Positive Wandlung der ethischen Haltung // Confinia Psychiatrica. 1962. N 2/3. S. 177; N 4. S. 223.

144. Brzezicki E. Wpływ hydrazydu kwasu izonikotynowego na psychikę pod kątem widzenia nauki Pawłowa // Pol. Tyg. Lek. 1954. N 47. S. 1503.

145. Brzezicki E. Życie psychiczne w okresie przekwitania // Dolegliwości wieku przekwitania. Warszawa, 1950.

146. Brzezicki E., Kępiński A., Winid B. Kilka uwag o leczeniu depresji tofrani-lem // Przegl. Lek. 1958. N 12. S. 397.

147. Brzezicki E., Kępiński A., Winid B. Odruch orientacyjny. Część I. Neurofizjologiczne podstawy odruchu orientacyjnego // Folia Med. Cracov. (1960), 1959. T.I, N 1/2. S. 3.

148. Burns В. H. Breathlessness in depression // Brit. J. Psychiat. 1971. N 119. P. 39.

149. Cadden J.J., Flach F.F. Differential response to treatment as a function of the changing character of a depression // Amer. J. Psychiat. 1970. V. 126, N 7. P. 1013.

150. Cadoret R.J., Winokur G., Clayton P.J. Family history studies: VII. Manic-depressive disease versus depressive disease // Brit. J. Psychiat. 1970. V. 116, N 535. P. 625.

151. Cammer L. Schizophrenic children of manic-depressive parents // Dis. Nerv. Syst. 1970. V. 31, N3. P. 177.

152. Cavalca G.G., Bonasegla F., Costa N. Il litio glutamato nel trattamento delle psicosi maniaco-depressive: probierni di tossicita // Riv. Sper. Freniat. (Włochy). 1969. V. 93, N 6. P. 1337.

153. Chaleckij A.M. O smene sindromow w teczenii periodiczeskich psichozow // Zurn. Newropatoł. i Psichiat. 1970. T. 70, N 4. S. 556.

154. Cheroilllod C. Techniques d'approches psychothérapiques des dépressions // Depressionen...

155. Chimiak M., Jaklewicz H., Waiden J. de Próby wyjaśnienia patomechanizmu zespołów depresyjnych // Pamiętnik XXIX. S. 147—151.

156. Chłopicki K. Uwagi o organizacji społeczności terapeutycznej w szpitalu psychiatrycznym // Psychiat. Pol. 1957. N2. S. 231.

157. Chłopicki K. Własne doświadczenia ze stosowaniem psychoterapii grupowej w leczeniu zespołów depresyjnych. Referat zjazdowy.

158. Chłopicki K. W sprawie tzw. systemu drzwi otwartych w szpitalach psychiatrycznych // NNiPP. 1966. N 10. S. 1197.

159. Chłopicki K. Zespoły psychopatologiczne towarzyszące nadciśnieniu tętniczemu // NNiPP. 1965. N 6. S. 829.

160. Chłopicki K., Pawłowicz A. Wtórna toksykomania glimidowa w przebiegu atypowych psychoz endogennych // Psychiat. Pol. 1971. N2. S. 137.

161. Chłopicki W. Kliniczne granice psychozy maniakalno-depresyjnej. Referat wygłoszony na VII zjeździe psychiatrów polskich w Kocborowie 4 czerwca 1927 r. Streszczenie // Nowiny Psychiatryczne, 1927. N 4. S. 220.

162. Chmielewska Z., Lejman S., Strawińska Z. Znaczenie zakładów pracy chronionej w procesie rehabilitacji // NNiPP. 1966. N 4. S. 455.

163. Cieślik N., Spett K., Wolter W. Psychiatria w procesie karnym. Warszawa: Wydawn. Prawniczem, 1968. S. 302—309.

164. Ciompi L. Aktuelle Probleme der geronto-psychiatrischen Forschung // Die Psychiatrie der Alters. Basel; New York: S. Karger, 1970.

165. CirlotJ. E. A dictionary of symbole // Philosophical Library. New York, 1962. P. 225-266.

166. Cooper D. Psychiatry and anti-psychiatry. New York; Sydney; Toronto; Welligton: Tavistock Publ., 1967. P. 5—6.

167. Coppen A., Noguera R., Bailey J., Burns B.H., Swani M.S., Hare E.H., Gardner R., Maggs R. Prophylatic lithium in affective disorders. Lancet, 1971. N 2. P. 275.

168. Corni F. Die Indikation zur Behandlung mit antidepressiven Medikamenten // Depressionen...

169. Curzon G. Tryptophan Pyrrolase-A-biochemical factor in depressive illness? // Brit. J. Psychiat. 1969. V. 115, N 529. P. 1367.

170. Cwietkowa N.B., Dwojnikow N.D., Jonowa M.I. Elektroencefałograficzeskie dannye u bolnych affektiwno-bredowymi i bredowymi psichozamo presenilnogo wozrasta w procese ich katamnesticzeskogo izuczenja // Żurn. Newropat. i Psichiat. 1970. T. 70, N6. S. 879.

171. Cwynar S. Przypadek psychozy z naprzemiennymi stanami maniakalnymi i depresyjnymi, przechodzącymi w śpiączkę // Rocznik Psychiatryczny, 1860 (1951). N 1/4. S. 143.

172. Cwynar S., Jarosz M., Pionkowski J. Działanie lecznicze nortryptyliny // NNiPP. 1966. N4. S. 419.

173. Cwynar S., Krasilewicz R., Wojdysławska-Wold I. Dwubenzepina (Noveril) — lek o działaniu antydepresyjnym // Psychiat. Pol. 1971. N 2. S. 201.

174. Cwynar S., Nagurska H. Ocena skuteczności działania amitryptyliny w stanach psychotycznych przebiegających z odczynem depresyjnym // NNiPP. 1965. N 2. S. 289.

175. Cwynar S., Napieralska M., Pogorzelski W., Siuchnińska H. Doniesienie o wynikach łeczenia nowokainą kwaśną (Нз) w Klinice Psychiatrycznej AM w Łodzi // NNiPP. 1962. N 4. S. 599.

176. Cwynar S., Siuchnińska H., Frydrychowicz T., Poseł Z., Weychert A. Stosowanie insidonu (Geigy) w zamkniętym i otwartym lecznictwie psychiatrycznym // NNiPP. 1964. N4. S. 671.

177. Cwynar S., Rydzynski Z., Simińska W., Wojdysławska I., Weychert A. Porównawcze badania nad skutecznością rozwoju metod w leczeniu stanów depresji // Pamiętnik XXIX. S. 403-406.

178. Cwynar S., Rydzynski Z. Własne doświadczenia kliniczne z preparatem SCTZ (Hemineuryną) // NNiPP. 1964. N 1. S. 163.

179. Czerniejewski K. Terapia starczych zespołów depresyhnych. Referat zjazdowy.

180. Czerniewska J., Jaklewicz H., Wolden J. de Depresja o typie endogennej w przebiegu leczenia etionamidem // NNiPP. 1966. N 10. S. 1209.

181. Czerwiński A., Kapelski Z. Wyniki stosowania anafranilu w endogennych zespołach // Psychiat. Pol. 1971. N 6. S. 681.

182. Cziestowicz A.S. Wyniki badań nad psychozami infekcyjnymi // NNiPP. 1962. N 2. S. 227.

183. Babiński J. Psychofarmakoterapia i psychoterapia w ambulatoryjnym leczeniu stanów depresyjnych. Referat zjazdowy.

184. Dalton K. Prospective study into puerperal depression // Brit. J. Psychiat. 1971. N 118. P. 689.

185. Danysz A. Leki tymoanaleptyczne // NNiPP. 1965. N2. S. 371.

186. Das depressive Syndrom. Internationales Symposium, Berlin 16—17 Februar 1968. Praca zbiorowa / Red. H. Hippiusa i H. Selbacha. München; Berlin; Wien, 1969.

187. Davies R.K. Electroconvulsive therapy instruments // Arch. Gen. Psychiat. 1971. N25. P. 97.

188. Dębiński J. Postępowanie terapeutyczne w przypadkach nerwicowych stanów depresyjnych // Pamiętnik XXIX. S. 423—428.

<<   [1] ... [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] ...  [105]  >>