СчетчикиА. Кемпинский. "Меланхолия"

250. Galenus G. Die Werke des Galens. Stuttgart: Hipopkratus-Verlag, 1939— 1941. Bd. 1-2.

251. Gall H. Rheumatoide und neuralgische Erscheinungen im. Verlauf von depressiven Psychosen // Psychiat. Neurol. Med. Psychol. (Lipsk). 1969. Bd 21, N 11. S. 414.

252. Gall H. Therapieversuche durch experimentelle Erzeugung von Hautallergien bei depressiven Psychosen // Nervenarzt. 1971. N 9. S. 495.

253. Gallus H., Kostkowski A. Zdolność wiązania żelaza przez białka surowcy krwi w stanach depresji // Pamiętnik XXIX. S. 133—134.

254. Gałuszko F. Profilaktyka nawrotów schizofrenicznych i cyklofrenicznych // Biuletyn Informacyjny «Cefarm». 1970. N 5. S. 167.

255. Gałuszko P. Przypadek ciężkiej meprobamatopatii // NNiPP. 1965. N2. S. 335.

256. GałuszJco P., Zgirski L. Wyniki leczenia niektórymi lekami i metodami depresji endogennych, uzyskane u chorych przebywających w Klinice Chorób Psychicznych AM G w latach 1959—1965 // Pamiętnik XXIX. S. 407—409.

257. GątarskiJ. Doniesienie o leczeniu stanów deprosji niamidem // Farmakoterapia chorób psychicznych. Warszawa, 1960. S. 353—356.

258. Gedychowa M. Zastosowanie trausabunu w psychiatrycznym lecznictwie ambulatoryjnym. Referat zjazdowy.

259. Gershon E.S., Dunner D.L., Goodwin F. К. Toward biology of affective disorders genetic contribution // Arch. Gen. Psychiat. 1971. N 25. P. 1.

260. Ghalioungi P. Magic and medical science in ancient Egipt. London: Hadder and Stoughton, 1963. P. 22.

261. Giberti F. Hypochondrie et dépression endogene // Evol. Psychiat. 1965. N 30. S. 97.

262. Gierdziewicz A. Psychotyczne zespoły depresyjne u kobiet w okresie inwolucji // Pamiętnik XXIX. S. 355-359.

263. Gierdziewicz A. Zespoły psychotyczne okresu inwolucji u kobiet i mężczyzn // Psychiat. Pol. 1970. N 4. S. 415.

264. Giza J.S., Morasiewicz W. O wartościach opieki socjalno-prawnej nad pacjentami otwartego lecznictwa psychiatrycznego // Psychiat. Pol. 1969. N 2. S. 173.

265. Glasenapp H. Religie niechrześcijańskie / Przeł. S. Łapycewicz. Warszawa: Pax, 1966.

266. Giówczeska E., Jankowski К Przypadek pseudocephalitis toxica w przebiegu leczenia chloropromazyna // NNiPP. 1964. N4. S. 708.

267. Gnat T., Godorowski К. Kilka uwag o psychiatri społecznej // NNiPP. 1962. N 1. S. 101.

268. Gnat T., Jezierska A., Krasilewiczowa M., Wierzbicki T. Wstępne doniesienie o leczeniu nowymi środkami przeciwdepresyjnymi sarotenem i surmontilem // NNiPP. 1964. N2. S. 323.

269. Gnat T., Walczak В., Wierzbicki T., Zimny S. Wstępne wyniki leczenia cho-loroproteksinenem chorych psychicznie // NNiPP. 1963. N 1. S. 103.

270. Goldammer К. Der cholerische Kriegsmann und der melanchclische Ketzei // Psychiatrie und Gesellschaft. Bem; Stuttgart: H. Ehrhardt Verlag, 1958. S. 90—101.

271. Gołębiowska M. Znaczenie aktualnej sprawności myślenia dla rokowania i leczenia depresji. Referat zjazdowy.

272. Górska J., Fellmann В. Zaburzenia czynności poznawezych w przebiegu depresji // Psychiat. Pol. 1971. N 3. S. 271.

273. Grabowska H. Problem depresji endogennej wieku dziecięcego // Pamiętnik XXIX. S. 375-378.

274. Grabowska M.J. Problem utajonych stanów depresyjnych i ich leczenia u chorych internistycznych. Referat zjazdowy.

275. Grabowska M.J. Znaczenie czynników psychicznych w powstawaniu otyłości // Psychiat. Pol. 1970. N 3. S. 301.

276. Grillot de Givry Le musée de sorciers. Paris: Officina Sanctaandreana, 1929.

277. Grof P., Schou M., Angst J., Baastrup P.C., Weis P. Methodological problems of prophylactie trials in recurrent affective disorders // Brit. J. Psychiat. 1970. V. 116, N 535. P. 599.

278. Grof P., VinarO. Verlaufsrhytmus und prophylaktische Beeinflussungsmöglichkeiten der affektiven Psychosen // Das depressive Syndrom.

279. Gromska J. Idee samobójcze u młodzieży jako następstwa młodzieńczych zmian nastroju // Pamiętnik XXIX. S. 277—284.

280. Gromska J. Leczenie stanów maniakalnych solami litu // NNiPP. 1962. N 4. S. 575.

281. GrowskaJ.y Jaklewicz H. Zespoły psychotyczne w przebiegu zapaleń mózgu u dzieci // NNiPP. 1962. N 2. S. 275.

282. GrowskaJ.y RiefT. Przypadek postaci ekspansywnej zespołu czołowego// NNiPP. 1961. N4. S. 577.

283. Gromska J., Sulestrowska H. Symptomatologia nerwicowa i rzekomonerwico-wa guzów mózgu // NNiPP. 1963. N 1. S. 83.

284. Hamilton M., White J.M. Clinical syndromes in depressive states // J. Ment. Sc. 1959. N441. P. 985.

285. Harrow M., Amdur M.J. Guilt and depressive disorders // Arch. Gen. Psychiat. 1971. N 25. S. 240.

286. Haubrich M., Maksimowicz M., Romankiewicz S., Sobczyk P. Poglądy pomocniczego personelu medycznego na zmiany modernizacyjnej w klinice i szpitalu psychiatrycznym w Lublińcu // Psychiat. Pol. 1969. N 3. S. 351.

287. Hauri P., Hawkins D.R. Phasic REM, depression, and the relationship between sleeping and waking // Arch. Gen. Psychiat. 1971. N 25. P. 56.

288. Heftlich-Piątkowska H. Dotychczasowe wyniki leczenia nerwic nialamidem // NNiPP. 1961. N4. S. 547.

289. Heiler F. Der Katolizismus. München, 1923. S. 261.

290. Heimann H. Der Schlaf und seine Störungen im Alter // Die Psychiatrie des Alters. Basel; New York: S. Karger, 1970.

291. Heinrich K., Kretschmar J.H., KretschmarC. Vergleichende Untersuchungen über die Ergebnisse der Pharmakotherapie und der älteren somatischen Behandlungsverfahren bei endogenen Depressionen // Pharmakopsychiatrie (Stuttgart). 1970. V. 3, N 1. S. 50.

292. Helmchen H., Hippius H. Pharmakogene Depressionen // Das depressive Syndrom.

293. Henry В.W., Markette JEmken R., Overall J. Drug treatment of anxious depression in psychiatric outpatients // Dis. Nerv. Syst. 1969. V. 30, N 10. 675.

294. Hessek A. Szpital Psychiatryczny w Anglii jako środowisko terapeutyczne // Psychiat. Pol. 1967. N 4. S. 517.

295. Higier H. Etiologia i terapia psychozy maniakalnodepresyjnej // Klinika Współczesna. 1938. N 9. S. 478.

296. Hippius H, Jantz H. Die heutige Behandlung der Depressionen. Baricht über ein Symposium in Kronberg im Taunus, 12—13 Juni 1959 // Nervenarzt. 1959. N 10. S. 466.

297. Hołub A., Kozubska M. Zaburzenia psychiczne u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego // Psychiat. Pol. 1971. N 1. S. 7.

298. Hommes O.R., Panhuysen L.H. M. Depression and cerebral dominance // Psychiat. Neurol. Neurochir. 1971. N74. P. 259.

299. Hopkinson G. Celibacy and material fertility in manic-depresive patients // Acta Psychiatrica Scandinavica. T. 39, Z. 3, S. 473—476.

300. Hopkinson G., Read G.F. Bereavement in childchood and depressive psychosis // Brit. J. Psychiat. 1966. N 112. P. 459.

301. Horecki S., JafraJ., Kurowski Z., Zajdowski Z. Zespoły depresyjne w świetle materiału Szpitala w Morawicy w latach 1963—1966 // Pamiętnik XXIX. S. 305—308.

302. Horodnicki J., Krause К Gospodarka elektrolitowa i wydalanie sterydów nadnerczv u chorych ze zespołami depresyjnymi // Pamiętnik XXIX. S. 113.

303. Hrynkiewicz L. Objawy depresyjne w alkoholowym zespole abstynencyjnym. Przyczynek do zagadnienia tzw. depresji alkoholowej // Pamiętnik XXIX. S. 255— 260.

304. Hrynkiewicz L. Psychopatologia i leczenie depresji alkoholowej. Referat zjazdowy.

<<   [1] ... [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] ...  [105]  >>